Hvem vi er

Green Cycling Norway er et prosjekt startet av Jonas Orset og Thomas Rem i 2017. Som aktive syklister og miljøentusiaster ønsket de å jobbe for å knytte sammen deres lidenskap for sykling som idrett og transportmiddel opp mot arbeidet for en bærekraftig fremtid.

Visjonen er å skape en bevegelse som vil fremme sunne verdier i sykkelsporten og bidra til en varig endring i idretten med økt fokus på bærekraftighet, idrettsglede og helse.

Hva vi ønsker å oppnå

Ideen med prosjektet er å promotere sykkelen som et viktig verktøy for fremtiden med tanke på miljø og bærekraftighet. Gjennom å sette fokus på sykkelens fordeler som transportmiddel for miljøet, og hvilket potensiale den kan ha for folkehelsen, ønsker vi å skape sykkelglede og inspirere til økende bruk av sykkel.

Hva vi gjør

Vi jobber for at sykkelsporten skal gå foran som et godt eksempel, og at idretten skal bli mer bevist på og ta et større miljøansvar. Vi arrangerer eventer, treninger og kurs med mål om å øke interessen for sykkel og spre sykkelglede. Håpet er også å få startet opp et elitesykkellag som skal være prosjektets ansikt utad, og fungere som et treningsfellesskap og samarbeidsprosjekt for sykkelklubber i Oslo-regionen.

Grønn sykling

for en grønn fremtid.

Prosjekter

Nyheter

11/01/2020

Team Green Cycling

– Et lag som samler mennesker Vi går inn i et nytt tiår og vi skal fortsette bygge fellesskap og vise at gode verdier er ingen hinder for gode ...

26/11/2019

Pressemelding: Tour de Klima

Nordisk ministerråd har utfordret Green Cycling Norway til å sykle til 600 kilometer fra Oslo til Stockholm for et nordisk klimamøte som skal f...

 

Kalender

Ingen arrangement funnet!
 

Samarbeidspartnere

 

Ryttere

 

Kontakt