Green Cycling i Paris med Green Sports Hub Europe

1.-2.mars var Green Cycling Nordic Norway i Paris for å utvikle retningslinjer for bærekraft i idrett, sammen for åtte inviterte europeiske forbund og organisasjoner.

Den norske foreningen er en del av Green Sports Hub Europe og var denne uken i Paris for å jobbe videre med opprettelsen av tverridrettslige retningslinjer for å lede idretten i en mer bærekraftig retning. Dette var den tredje samlingen for partnerene og den første fysiske der alle var tilstede. 

Green Sport Hub Europe er et 3-årig EU-prosjekt finansiert under Erasmus Plus-programmet. Det er ledet av franske Surfrider Foundation Europe med veiledning fra BCW Global. Prosjektet ble lansert februar 2021 med følgende partnere:

  • Association of Cities and Regions for the Sustainable Management of Resources (Belgia)
  • Det portugisiske idrettsforbundet (Portugal)
  • ukactive (Storbritannia)
  • Green Cycling Nordic Norway (Norge)
  • Den olympiske komitè Slovenia (Slovenia)
  • Europeiske volleyballforbundet (Luxembourg)
  • Rugby Europa (Frankrike)
  • Det europeiske atletiske forbund (Sveits)
  • EUSA instituttet (Slovenia)
Alle partnere samlet i Paris. Jonas til høyre, Karsten bak i midten.

Arena for å skape grønn kompetansesheving 

Formålet til GSHE er å være en støttearena for organisasjoner til å dele kunnskap og beste praksis så vi kan lære fra hverandre og forbedre oss. Ved å benytte oss av eksperter på feltet, kartlegge idrettens behov og nåværende situasjon, og videre utruste organisasjoner og deres event med de nødvendige verktøy, vil vi bidra til at nåværende standarder for bærekraft blir til konkrete tiltak. GSHE skal være en sentral partner for idrettsorganisasjoner som ønsker å gjøre grønne valg.

Hva er situasjonen? 

En undersøkelse av de ulike partnerne i prosjektets tidlige fase viste at det er bred enighet i idretten om å tenke bærekraft, både for sosialt ansvar, respekt for miljøet og organisatorisk ansvar. Det er derimot ingen felles forståelse fra hva bærekraftig idrett egentlig betyr, og det trengs en felles arena for å støtte organisasjoner med å gjøre grønne valg. Gjennom Green Sports Hub Europe oppretter vi en støtteforum med konkrete verktøy for å bidra med kunnskap som skaper en endring i idrettens system.

Overordnede mål og partnere i Green Sports Hub Europe.

Hva kom frem i Paris?

– Det var veldig spennende å møte partnere og diskutere videre prosess, forteller Jonas Orset, daglig leder i Green Cycling Nordic Norway. 

Sammen med Karsten Østeberg tok de turen til Paris for å delta i arbeidet og diskutere hvordan man kan lage et verktøy som både fungerer for store internasjonale arrangører og forbund, samtidig som det skal være funksjonelt også for de små lokale.

– Vi er ikke i mål enda, men vi er på rett vei. Vi i Green Cycling er ‘sustainability experts i prosjektet og skal bruke vår kompetanse for å sikre at bærekrafthensyn ivaretas og veiledningene baserer seg på forskning og beste praksis, fortsetter Karsten Østeberg. 

Thomas Rem er prosjektets leder og har flereeårig erfaring som konsulent for bærekraftige løsninger. Han kunne ikke delta fysisk i Paris, men var med på Zoom.

Det ble arbeidet godt i Paris, med diskusjoner rundt neste steg.

Verdiskapende og støttende

Prosjektet er nå halvveis i den Erasmus-støttende perioden. Nå jobbes det med å ferdigstille et selv-evalueringsverktøy, etterfulgt av en playbook som skal hjelpe organisasjoner å gjøre bærekraftige valg – på det nivået de er i dag. 

– Prosjektet er verdiskapende og det er første gang idretten kommer sammen på tvers av disipliner og landegrenser, og sammen jobber for å skape en grønn retning i idretten. Dette synes vi er veldig spennende og vi ser frem til å være med å teste modellen allerede over sommeren med en norsk partner, avslutter Jonas.

Neste samling er i Brussel i juni, før pilotstudier skal evalueres i London i høst.