Nulltoleranse for forsøpling i L’Etape du Tour

Grunnlegger Jonas Orset tok med seg Jon Breivold til Alpene for å sykle L’Etape du Tour, et av verdens største ritt med 15 000 deltakere. Green Cycling Norway hadde fått invitasjon av våre franske samarbeidspartnere i Green Cycling – Eco Cycle til å bli med og spre grønne verdier. Og det ble et ritt helt uten forsøpling.

Etap du Tour gikk i nydelige omgivelser. La oss holde naturen ren og vakker også etter et sykkelritt. (Foto: Sportograf)

Noen vil si at det er umulig å unngå forsøpling når 15.000 mennesker møtes. Sykkelryttere har i tillegg hatt en vane å kaste fra seg tomme flasker og innpakningspapir. Denne ukulturen er vi sterkt i mot. Det koster så lite å ta med seg søppelet til en avfallssone eller til mål, og vi vil at naturen skal beholdes ren og pen!

Gjennom flere år har Green Cycling – Eco Cyclo jobbet inn mot rittarrangører for å påvirke dem til å tenke bærekraftig. ASO er en av disse som har tatt ansvar med å gjøre noe med forsøpling i sine ritt.

Forsøpling = diskvalifikasjon

Helt fra man melder seg på blir det tydelig opplyst at det er strengt ulovlig å forsøple. Faktisk er det også strenge sanksjoner for dem som ikke måtte bry seg om dette. Forsøpling fører rett til diskvalifikasjon! Det kan høres ut som sterke bud, men vi synes det er helt på sin plass.

For å skape tydelighet rundt dette ble vi i Green Cycling invitert opp på scenen under rittes egen sykkellandsby for å snakke om forsøpling og hvorfor vi skal ivareta naturen. I denne landsbyen måtte alle deltakere møte opp for å hente sitt startnummer, og med hyppige scenebesøk fikk de aller fleste høre våre ord.

(Foto: Green Cycling Foundation)

Symbolske gaver og aktiviteter skaper økt bevissthet

Samtidig, når deltakerne hentet sine startnummer fikk man også utdelt noen gaver. En av disse gavene stod Green Cycling – Eco Cyclo for, nemlig en søppelbag til å ha på ramma. Slik kunne ikke deltakerne klage på at det var vanskelig å ta med seg avfallet til mål eller i det minste til nærmeste oppmerkede søppelsone. Det var ikke noen krav om å benytte disse bagene, men det ga likevel et visuelt symbol på at søppelet skal tas med helt til mål.

Utdeling av søppelbag på stand for Green Cycling Foundation.

Rett etter disse bagene ble utdelt ble rytterne vist videre til en stor hvit vegg der de kunne sette sitt fingeravtrykk dersom du lovet å ikke kaste søppel i løypen. Vi tror slike aktive handlinger er med på å skape varige holdningsendringer. Når man tar et aktivt valg setter disse tankene seg også i underbevistheten. Å forsøple blir ikke engang noe man vurderer.

Vår Facebook-kampanje utgjør en forskjell

Derfor tror vi også veldig på viktigheten av vår Facebook-kampanje: Jeg skal ikke forsøple under sykkelritt i 2019, som har over 1000 «signaturer.» Deltakere som trykker «Skal» lover at de ikke skal kaste søppel, og vi tror når de har tatt dette aktive valget så skaper det en bevissthet og endrede holdninger. Totalt har kampanjen spredd seg til over 110 000 brukere.

Påminnelser til rytterne

Kvelden i forveien av Etape du Tour ble det sendt ut sms til alle deltakerne med teksten:
– Vi stoler på at du ikke forsøpler under L’Etape du Tour.

Like før start ble rytterne også påminnet budskapet, så det var umulig å ikke være klar over at forsøpling ikke var lov.

Denne utrolige naturen ble bevart ren og fri for søppel. (Foto: Sportograf)

Under L’Etape du Tour var det knapt noen som helst søppel å se etter rytterne. Det var enkelte papirer å finne, men vi tror også noen av disse kan være avfall som en uheldig rytter har mistet. Det var vanskelig å se noen kaste søppel, og det var lett å se ryttere som la innpakningspapiret tilbake på lommen.

Kanskje hadde det også noe å gjøre med at ASO hadde hundrevis av vakter rundt løypen som hadde autoritet til å diskvalifisere ryttere som kastet søppel. Faktisk hadde også vi i Green Cycling fått posisjon som «søppel-politi» og fikk beskjed om å rapportere ryttere som forsøplet slik av disse kunne diskes.

Et bærekraftig ritt gir både sykkelglede på kort sikt og gode ringvirkninger på lang sikt!

Bevissthet er helt avgjørende for gode vaner

Vi tror likevel den viktigste grunnen til at det ikke ble kastet søppel var tydligheten, ikke staffen. Når syklister og tenker seg om forstå man at det ikke er bra å forsøple, og det er ikke noen som har anledning til å lete opp ditt avfall i en 135 km lang løype. Husk også at plastikk lett blir tatt av vinden og det er en umulig jobb å rydde rent etter et sykkelritt. Vi syklister må forstå av vi selv må ta med avfallet til mål eller oppmerkede søppelsoner.

Vi må også skryte av hvordan L’Etape du Tour forsøkte å mane ryttere til å sortere avfallet ved mål, slik at det kan bli resirkulert.

Vi kan lære litt av L’Etape du Tour, og vi oppfordrer også norske rittarrangører til å etterfølge ASOs eksempel.

Ja til bærekraftige sykkelritt!

(Bildet i header er tatt av Gran Fondo World Tour)