Grønn sykkelskole Langhus 11.august

Green Cycling Norway

Sykling er gøy, bra for helsen og miljøet. Vi ønsker deg som er i alderen 6-10 år velkommen til å bli med på sykkelskole.

  1. Bøleråsen SFO tirsdag 11.august kl 09.00-12.00
    Oppmøte på grusbanen bak Bøleråsen skole.

Grønn sykkelskole Bøleråsen 2020. (Foto: Joakim Birkeland)

Hva?

Vi inviterer barn til gratis sykkelskole i trygge omgivelser. Det blir ulike aktiviteter av ulik vanskelighetsgrad. Målgruppen er barn fra 6-10 år og man trenger ikke ha gode sykkelferdigheter. Dette er for alle. 

Hvorfor?

Vi ønsker at alle skal få oppleve sykkelglede. Økt sykling er positivt for helsen, både psykisk og fysisk. I tillegg er det svært gunstig for klimaet at flere velger sykkelen i transportøyemed. Vi tror en god assosiasjon til sykkelen gjør terskelen for å velge sykkelen mye lavere, og gode sykkelvaner bør skapes i ung alder.

Vi håper og tror vi i løpet av denne sykkelskolen klarer å skape mange sykkelglade og positive barn som ønsker å fortsette i våre samarbeidsklubbers aktivitetstilbud.

Hvordan?

Vi inviterer alle barn til sykkelskole.

Sykkelskolen varer mellom klokken 9-12.

Vi vil stille med lånesykler til de som trenger, aktivitetsplan, motiverte trenere og tilbyr frukt.

LES OGSÅ: Rapport fra Grønn Sykkelskole 2019

 

Dagsplan

09.00 – Oppmøte
Oppmøte, hilsing, registrering, utlån av sykler, hjelmer, informasjon. Inndeling i grupper med egen fadder. Alle deltakere får en deltakertrøye.

09.20 – Start – ferdigheter

  1. Ulike tekniske øvelser i nærheten av skoleplassen.

10.45 – Lunsj

Vi serverer juice, frukt og vann. Ta med matpakke.

11.00 – Tur og løype

  1. Sykkeltur i nærområdet
  2. Løype med valgfri konkurranse på skoleplassen

11.45 – Nedpakking og etterprat

Vi avslutter dagen og alle samles ved oppmøtested. Alle deltakerne får en premie og diplom. Faddere snakker med sine fadderbarn og deltakerene får med seg noen positive råd og motivasjonsord hjem.

12.00 – Avslutning

Gjennomgående gjennom dagen er det viktig at alle deltakerne føler de er velkomne og blir sett. Vi strekker oss etter å møte alle barn og foreldre med interesse og respekt. Glede og mestring er i fokus. Sikkerheten er viktig og skal ivaretas enhver tid.

Nulltoleranse for forsøpling, søppel skal i søppelkasse.

 

Håper du kommer. Påmelding til Grønn Sykkelskole: