Pressemelding: Tour de Klima

Nordisk ministerråd har utfordret Green Cycling Norway til å sykle til 600 kilometer fra Oslo til Stockholm for et nordisk klimamøte som skal følge FNs COP25 i Madrid. Det nordiske samarbeidet inviterer til et kortreist alternativ til FNs klimakonferanse som avholdes 2.-14. desember i Madrid. Klimaengasjerte fra hele Norden ønskes velkommen til samlingen på Norrsken i Stockholm sentrum. Samlingen omtales …