Vintersykkeldagen 11.februar

PRESSEMELDING: Velkommen til Vintersykkeldagen i Oslo 11.februar 2022.

Et nytt initiativ skal få flere til å sykle om vinteren

Kun 10% av de som sykler til vanlig fortsetter gjennom vinteren – men dette kan man gjøre noe med, mener Jonas Orset i Green Cycling Norway. Han leder en storstilt satsning fra Norges fremste aktører innenfor vintersykling. Først ut er innbyggerne i Oslo som på Vintersykkeldagen 11. februar får tilgang til alt man trenger av informasjon, utstyr og nyvinninger for å sykle trygt.

De fremste aktørene samarbeider

En bred samling av offentlige, private og frivillige aktører går i bresjen for vintersykling på Vintersykkeldagen den 11. februar. Første stopp er paviljongen i Dronning Eufemies gate og mange av de største norske aktørene innen vintersykling er representert. Målet er å senke terskelen for vintersykling ved å invitere med på vintersykling, piggdekkbytte, sykkelparkering med app i sykkelskap og ved å dele kunnskap om hva man trenger for å sykle trygt.

Det er mange ulike grunner til at folk lar sykkelen stå. Vi som samarbeider her har hver vår unike plass i sykkelverdikjeden, og dermed spisskunnskap og innsikt, til bedre tilrettelegging i hvert ledd. Noe som totalt sett gir en sammenhengende og gode sykkelopplevelse.

– Vintersykling handler om sykkelglede, miljø, folkehelse og fellesskap. For mange er sykkelen det raskeste og rimeligste transportmiddelet året rundt. Vi vil nudge flere til å vintersykle, forklarer Jonas Orset.  

På stand står store kjente aktører som Syklistforeningen og Sykle til jobben, men også nye aktører som Green Cycling Norway, ReTyre og Bikely. Vintersykkeldagen arrangeres i samarbeid med Oslo kommune.

Vi vet at 4 av 10 bor i en radius av 5 kilometer til jobb eller skole.Og for Oslo betyr det at om disse 140 000 yrkesaktive velger sykkelen bare to dager i uka, så sparer samfunnet svimlende 4 mrd om de går fra bil til aktiv transport, sier Olav Fjeld Kraugerud i Syklistforeningen.  

Vintersykling med Trek i Wisconsin 2019. Foto: Jonas Orset.

Vintersykling for alle

Vintersykkeldagen skal være en dag vi løfter frem dem syklistene som allerede trosser vær og kulde for å sykle – hverdagsheltene, men formålet er først og fremst å utruste flere til å kunne sykle også gjennom vinteren. 

Det settes opp en egen vintersykkeltur fra Sæter Torg på Nordstrand kl 07.15, der alle er velkommen til å bli med. Turen går til Miljøpavaljongen der en varm kaffe og hyggelig prat venter. 

Vi tilrettelegger for testing av piggdekk og gratis sykkelreparasjon på Miljøpavaljongen. Alle som møter får en varm kaffe i hånda med en håndfull tips. 

– Vi ønsker å senke terskelen for å velge sykkelen, og alle skal føle at de har kompetansen og kunnskapen for å gjøre vintersykling til en positiv opplevelse, forteller Jonas fra Green Cycling Norway.

Ved lunsjtider vil de besøke skoler på Tøyen og Grønland der barna skal få prøve å sykle med piggdekk for første gang. 

– Dette er en sykkeldag for alle.

Jonas fra Green Cycling har arrangert vintersykling før. (Foto: Kent Erik Harridsleff)

Et nasjonalt budskap 

Nasjonalt er sykkelandelen på bare 4% ,noe som betyr at antall vintersyklister er en forsvinnende liten del av den totale transportmiksen. Målet er å få ut budskapet om de mange fordelene med forsvarlig vintersykling til syklister over hele landet. Arrangementet i Oslo er det første steget og en nasjonal utvidelse kan bli resultatet allerede neste år. 

– Ved å samarbeide får syklisten raskt innsikt i alt som han eller hun trenger å vite. Sammen forsterker vi budskapet om vintersykling, forteller Ellen Loxley som er markedssjef i Bikely – en innovativ løsning for trygg sykkelparkering med app i sykkelskap.

Gjennom å spre informasjon i egne kanaler kan syklister over hele landet ha fått med seg det viktige budskapet:

– Riktig valg av utstyr er for mange en terskel for å begynne med noe “nytt”.  Økt kunnskap om bruk av piggdekk, belysning, trygg parkering og hensiktsmessig bekledning er det som skal til for å gjennomføre vintersykkelturen på en trygg og god måte, forklarer Emil Hjemli Borgersen i aksjonen Sykle til Jobben – som årlig har ca 40.000 deltakere. Og hvorfor ikke sykle sammen men noen – så får man dekket et sosialt behov også.

Den norske teknologibedriften reTyre som utvikler og leverer piggdekk mener at mange glemmer hvor enkelt det faktisk kan gjøres:

– Med ReTyre tar det kun et par minutter å bytte til piggdekk – i tillegg har det kommet flere nye og smarte løsninger på markedet som gjør vintersykling langt enklere, forklarer Tamara Rosic i ReTyre.

Siden 2014 har sykkeltrafikken om vinteren mer enn doblet seg, men det er fortsatt vesentlig færre som sykler om vinteren enn resten av året, så her er det et stort potensial.

Vakkert. Å sykle om vinteren byr på mange flotte øyeblikk. Foto: Andreas Orset.

Kommunen har de siste årene satset tungt på nye sykkelveier, strammet inn på biltrafikk i sentrum, og jobber aktivt for å få flere til å sykle hele året. 120 km av sykkelveinettet driftes nå hele året.

– Vi har sett at fysiske tiltak, som å øke standarden på vinterdrift, har bidratt til at flere sykler om vinteren. Samtidig er kommunikasjon- og påvirkningstiltak nødvendig for at flere skal velge sykkelen, året rundt – det er derfor  initiativ som dette er så viktig, fortsetter hun.

Høsten 2020 delte kommunen ut 5 millioner kroner i tilskudd til piggdekk til sykkel. En undersøkelse utført blant de som mottok støtte viste at 9 av 10 syklet gjennom vinteren, og 94 av de som syklet gjennom vinteren hadde planer om å fortsette med det.

– Erfaringen viser at når folk først prøver vintersykling, så fortsetter de.

Dette er altså et samarbeid som kan gi mange nye vintersyklister – og det har store gevinster for miljøet, samfunnet og folkehelsa.

BLI MED OG FØLG: Se facebook-eventet